Το Valencia INNO HUB δημιουργήθηκε με το σκοπό του συνδυασμού ταλέντων με την τεχνολογία και, για να το επιτύχουμε, σκοπεύουμε να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα μέσω όλων των δράσεων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος τεχνολογίας και παραγωγής γνώσης, προκειμένου να προωθήσουμε τη δημιουργία οργανισμών που βασίζονται στην τεχνολογία.

Ο όμιλος συνεργάζεται με πολλούς εταίρους σε όλη την Ευρώπη στην ανάπτυξη διεθνών και τοπικών έργων με διεθνή χαρακτήρα.

Το Valencia INNO HUB λαμβάνει επίσης υποστήριξη από τοπικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους. Χάρη στην ομάδα συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτών και ειδικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και άλλων τομέων του επιχειρηματικού τομέα, συνεχίζουμε να την αναπτύσσουμε και πιστεύουμε ακράδαντα στη συμβολή της στους συνεργάτες μας.